Botserv Komutları

BotServ kanalınızda bir botunuzun olmasını sağlar. Bu
servis bot konfigürasyonundan anlamayanlar yada
bota izin vermeyen networkler için geliştirilmiştir.
Mevcut komutlar aşağıda listelenmiştir. Kullanmak için
/msg BotServ command yazın. Belirli bir komut hakkında
daha fazla bilgi için, /msg BotServ HELP komut
yazın.

BOTLIST

Kullanımı: BOTLIST

Networkte mevcut olan tüm botları listeler.

ASSIGN

Kullanımı: ASSIGN kanaladı botunnicki

Belirtilen nickteki botu belirtilen kanala sokar. Bundan
sonra botun ayarlarını ihtiyaçlarınıza uygun şekilde
yapabilirsiniz.

UNASSIGN

Kullanımı: UNASSIGN kanaladı

Belirtilen kanaldan botu çıkarır. Bu komutu kullandıktan
sonra bot bir daha kanala girmeyecektir. Fakat yapılmış bot
ayarları saklanır, böylece istediğinz zaman tekrar ayar
yapmaya gerek olmadan kanala bot sokabilirsiniz.

INFO

Kullanımı: INFO {kanaladı | botunnicki}

Bir kanal yada bot hakkında BotServ bilgisini gösterir. Eğer
parametre kanalsa, aktif atma özellikleri hakkında bilgi
alırsınız. Eğer parametre nickse, bot hakkında yaratılma
zamanı veya bulunduğu kanal sayısı gibi bilgiler alırsınız.

SET

Kullanımı: SET kanaladı özellik parametre

Bot özelliklerini ayarlar. özellik şunlardan biri olabilir:

DONTKICKOPS Botun atmasına karşı opları korur
DONTKICKVOICES Botun atmasına karşı voice ları korur
GREET Greet mesajını aktifleştirir
FANTASY Fantazi komutlarını aktifleştirir
SYMBIOSIS Gerçek bot gibi davranmasını sağlar.

Belirli bir komut hakkında daha fazla bilgi için
/msg BotServ HELP SET özellik yazın.

Not: Bu komuta access erişimi seviye(level) ayarıyla sağlanır.

SET DONTKICKOPS

Kullanımı: SET kanaladı DONTKICKOPS {ON|OFF}

Kanalda op korumasını açar yada kapatır.
Aktifleştirildiği zaman, oplar bot tarafında NOKICK
seviyeleri olmasalar bile atılmazlar.

SET DONTKICKVOICES

Kullanımı: SET kanaladı DONTKICKVOICES {ON|OFF}

Kanalda voice korumasını açar yada kapatır.
Aktifleştirildiği zaman, voice lar bot tarafından
NOKICK seviyeleri olmasalar bile atılmazlar.

SET FANTASY

Kullanımı: SET kanaladı FANTASY {ON|OFF}

Kanalda fantazi modunu açar yada kapatır.
Aktifleştirildiği zaman, kulanıcılar kanalda
!op, !deop, !voice, !devoice, !kick, !kb,
!unban, !seen gibi komutları kullanabilirler.
(nasıl kullanıldıklarını öğrenmek için; onları
nickle ve nicksiz kullanın vede bazılarındada sebep
belirtin).

Unutmayınki fantazi komutlarını kullanmak
isteyen kullanıcıların FANTASIA ve komutun
gerektirdiği diğer seviyelere yeterli access
seviyesi olması gereklidir. (örneğin, !op
komutunu kullanmak için, kullanıcının OPDEOP
seviyesine yeterli access i olmalıdır).

SET GREET

Kullanımı: SET kanaladı GREET {ON|OFF}

Kanalda karşılama modunu açar yada kapatır.
Aktifleştirildiği zaman, bot kanala giren
kullanıcılara bir karşılama mesajı gönderir,
tabi eğer bu kişilerin yeterli access leri varsa.

SET SYMBIOSIS

Kullanımı: SET kanaladı SYMBIOSIS {ON|OFF}

Kanalda simbiyoz modunu açar yada kapatır.
Aktifleştirildiği zaman bot BotServ’ün yaptığı herşeyi
kendisi yapar. Modelar, kickler, ve giriş mesajı gibi.

KICK

Kullanımı: KICK kanaladı özellik parametre

Botun kick lerini ayarlar. özellik şunlardan biri olabilir:

BOLDS Kalın yazıda atar
BADWORDS Küfürde atar
CAPS Büyük yazıda atar
COLORS Renkli yazıda atar
FLOOD Flood da atar
REPEAT Kendini tekrar edenleri atar
REVERSES Ctrl+r nin kullanılmasında atar
UNDERLINES Altıçizgili yazıda atar

Belirli bir özellik hakkında daha fazla bilgi için
/msg BotServ HELP KICK özellik yazın.

Not: Bu komuta erişim seviye(level) ayarıyla yapılır.

KICK BOLDS

Kullanımı: KICK kanaladı BOLDS {ON|OFF} [böas]

Kalın yazıda atmayı açar yada kapatır.
Aktifleştirildiğinde bu özellik bota kalın yazı
kullananları atmasını söyler.

böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.

KICK COLORS

Kullanımı: KICK kanaladı COLORS {ON|OFF} [böas]

Renkli yazıda atmayı açar yada kapatır.
Aktifleştirildiğinde bu özellik bota renkli yazı
kullananları atmasını söyler.

böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.

KICK REVERSES

Kullanımı: KICK kanaladı REVERSES {ON|OFF} [böas]

Ctrl+r nin kullanılmasında atmayı açar yada kapatır.
Aktifleştirildiğinde bu özellik bota Ctrl+r yi
kullananları atmasını söyler.

böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.

KICK UNDERLINES

Kullanımı: KICK kanaladı UNDERLINES {ON|OFF} [böas]

Altıçizgili yazıda atmayı açar yada kapatır.
Aktifleştirildiğinde bu özellik bota altıçizgili
yazanları atmasını söyler.

böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.

KICK CAPS

Kullanımı: KICK kanaladı CAPS {ON|OFF} [böas [min [yüzde]]]

Büyük yazıda atmayı açar yada kapatır.
Aktifleştirildiğinde bu özellik bota büyük yazı
kullananları atmasını söyler.

Bot belirtilen en az(min) büyük harfin toplam yazının
yüzdesine%% bağlı olarak atar. (Belirtilmemişse,
varsayılan olarak 10 karakter ve 25%% de atar).

böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.

KICK FLOOD

Kullanımı: KICK kanaladı FLOOD {ON|OFF} [böas [sıra [sn]]]

Flood da atmayı açar yada kapatır. Aktifleştirildiğinde
bu özellik bota sn saniyede enaz sıra sırada flood
yapanları atmasını söyler. (Belirtilmemişse varsayılan
olarak 10 saniyede 6 sıra da atar).

böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.

KICK REPEAT

Kullanımı: KICK #kanaladı REPEAT {ON|OFF} [böas [sayı]]

Tekrar yazılan aynı yazıda atmayı açar yada kapar.
Aktifleştirildiğinde bu özellik bota kendilerini
sayı kez tekrar edenleri atmasını söyler. (Eğer
sayı belirtilmemişse, varsayılan olarak 3 tür).

böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.

KICK BADWORDS

Kullanımı: KICK #channel BADWORDS {ON|OFF} [böas]

Küfürde atmayı açar yada kapatır. Aktifleştirildiğinde
bu özellik bota küfür edenleri atmasını söyler.

Bir kanal için küfür belirlemek için BADWORDS komutunu
kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için /msg BotServ HELP BADWORDS
yazın.

böas banlamadan önce kişinin kaç kez atılacağını
belirler. Kaldırmak için komutta böas ı belirtmeyin.

BADWORDS

Kullanımı: BADWORDS kanaladı ADD kelime [SINGLE | START | END]
BADWORDS kanaladı DEL {kelime | kayıt-no | liste}
BADWORDS kanaladı LIST [mask | liste]
BADWORDS kanaladı CLEAR

Bir kanal için küfür listesi düzenler. Küfür listesi
küfürde atma aktifleştirildiği zaman hangi kelimelerde
atılacağını belirler. Daha fazla bilgi için
/msg BotServ HELP KICK BADWORDS yazın.

BADWORDS ADD komutu belirtilen kelimeyi küfür listesine
ekler. Eğer SINGLE parametresi belirtilmişse, atma işlemi
kullanıcı o kelimenin tamamını söylerse yapılır. Eğer START
parametresi belirtilmişse, kullanıcı o kelimeyle başlayan
birşey söylediğinde atılır. Eğer END parametresi belirtilmişse
kullanıcı o kelimeyle biten birşey söylediğinde atılır.
Eğer bir parametre kullanmazsanız, atma işlemi kullanıcı o
kelimeyi her kullandığında yapılır.

BADWORDS DEL komutu belirtilen kelimeyi küfür listesinden
siler. Eğer kayıt numarası listesi verilirse, o kelimeler
silinir. (LIST için aşağıdaki örneği inceleyin)

BADWORDS LIST komutu küfür listesini görüntüler. Eğer
bir küfürün bir kısmı belirtilmişse, o kısma uyan küfürler
listelenir. Eğer bir kayıt numarası listesi belirtilmişse,
sadece o küfürler listelenir; örneğin:

BADWORDS #kanaladı LIST 2-5,7-9
2’den 5’e ve 7’den 9’a kadar olan küfürler
listelenir.

BADWORDS CLEAR komutu tüm küfür listesini temizler.

SAY

Kullanımı: SAY kanaladı yazı

Botun belirtilen yazıyı belirtilen kanalda söylemesini sağlar.

ACT

Kullanımı: ACT kanaladı yazı

Botun belirtilen yazıyla belirtilen kanalda “/me” komutunun
yaptığını kendi üzerinde yapmasını sağlar.

SERVADMIN BOT

Kullanımı: BOT ADD nick user host gerçekismi
BOT CHANGE eskinick yeninick [user [host [gerçekismi]]]
BOT DEL nick

Servis adminlerinin kullanıcıların kanallarında kullanması
için botları yaratmasını, değiştirmesini ve silmesini sağlar.

BOT ADD belirtilen nickte, username, hostname ve gerçek
isimde bir bot ekler. Doğruluk sınaması yapılmadığında komutu
kullanırken çok dikkatli olun.
BOT CHANGE botun nickini, username ini, hostname ini veya
gerçek ismini silmeye gerek kalmadan değiştirmeyi sağlar.
BOT DEL belirtilen botu bot listesinden siler.

Not: Eğer botun nicki olarak, kayıtlı bir nick
kullanırsanız o nickin kaydı silinir(drop). Ayrıca
o an bir kuulanıcı bu nicki kullanıyorsa kill lenir.

SERVADMIN SET

Bu özellikleri servis adminlerini kullanabilir:

NOBOT Bir kanala bot girmesini engeller.
PRIVATE Botun IRC operatörleri haricinde kanallara
sokulmasini engeller

SERVADMIN SET NOBOT

Kullanımı: SET kanaladı NOBOT {ON|OFF}

Bu özellik bir kanalı bot sokulamaz hale getirir. Eğer
kanala zaten bir bot sokulmuşsa otomatik olarak o bot
kanaldan çıkarılır.

Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.