Operserv Komutları

OperServ komutlar: /msg OperServ -komut-

GLOBAL

Kullanımı: GLOBAL mesaj

IRCopların networkteki tüm kullanıcılara mesaj yollamasını
sağlar. Mesajlar OperServ nickinden gönderilir.

STATS

Kullanımı: STATS [AKILL | ALL | RESET]

Hiçbir parametre yokken, mevcut kullanıcı sayısını ve online
olan IRCopları(Servisler hariç), Servisler başlatıldığından
beri bağlı olan en fazla kullanıcı sayısını, ve servislerin
çalışma süresini gösterir.

AKILL parametresiyle, mevcut AKILL listesini ve o anki
varsayılan zaman aşımı süresini gösterir.

ALL parametresi sadece Servis adminleri tarafından
kullanılabilir, ve servislerin kullandığı hafıza(memory)
hakkında bilgi verir. Büyük networklerde bu komutun kullanılması
servisleri kısa bir süre dondurabilir, bu yüzden tekrar kullanmaya
kalkmayın!

RESET parametresi önceki maksimum kullanıcı sayısını o anda
networkte bulunan kullanıcı sayısıyla değiştirir.

UPTIME komutu STATS komutunun alternatifi olarak kullanılabilir.

OPER

Kullanımı: OPER ADD nick
OPER DEL {nick | kayıt-num | liste}
OPER LIST [mask | liste]
OPER CLEAR

Servis Root Servis operatörleri listesine belirtilen
nicki ekleyip çıkarmasını sağlar. Nicki Servis operatörleri
listesinde olan ve kendini OperServ ile tanıtmış olan kullanıcılar
Servis operatörleri komutlarını kullanabilir.

OPER ADD komutu belirtilen nicki servis operatörleri listesine
ekler.

OPER DEL komutu belirtilen nicki servis operatörleri listesinden
siler. Eğer bir kayıt numarası listesi verilmişse, bu kayıtlar
silinir. (Aşağıdaki LIST ile ilgili örneği inceleyin.)

OPER LIST komutu servis operatörleri listesini görüntüler.
Eğer yıldızlı(wildcard) bir mask belirtilirse, sadece o maskla
uyuşan kayıtlar listelenir. Eğerbir kayıt numarası listesi
belirtilirse, sadece o kayıtlar gösterilir; örneğin:

OPER LIST 2-5,7-9
Servis operatörlerinden kaydı 2 den 5 e ve 7 den 9 a
kadar olanlar listelenir.

OPER CLEAR komutu servis operatörleri listesindeki tüm kayıtları
siler.

Herhangi bir IRC operatörü OPER LIST komutunu kullanabilir.

ADMIN

Kullanımı: ADMIN ADD nick
ADMIN DEL {nick | kayıt-num | liste}
ADMIN LIST [mask | liste]
ADMIN CLEAR

Servis root unun Servis adminleri listesine
belirtilen nicki ekleyip çıkarmasını sağlar. Nicki Servis
adminleri listesinde olan ve kendini OperServ ile tanıtmış olan
kullanıcı Servis adminlerini komutlarını kullanabilir.

ADMIN ADD komutu servis adminleri listesine belirtilen nicki
ekler.

ADMIN DEL komutu belirtilen nicki servis adminleri listesinden
siler. Eğer kayıt numaraları listesi verilmişse, bu kayıtlar
silinir. (Aşağıdaki LIST örneğini inceleyin.)

ADMIN LIST komutu servis adminleri listesini görüntüler.
Eğer yıldızlı(wildcard) bir mask belirtilmişse, sadece bu
maskla uyuşan kayıtlar görüntülenir. Eğer bir kayıt numarası
listesi belirtilmişse, sadece o kayıtlar gösterilir; örneğin:

ADMIN LIST 2-5,7-9
Servis adminleri kayıtlarından 2 den 5 e ve 7 den 9 a
kadar olanlar listelenir.

ADMIN CLEAR komutu tüm servis adminlerinin kayıtlarını siler.

Herhangi bir IRC operatörü ADMIN LIST komutunu kullanabilir.
Diğer tüm ADMIN komutlarını Servis rootları kullanabilir.

IGNORE

Kullanımı: IGNORE {ADD|DEL|LIST|CLEAR} [time] [nick | mask]

Servis adminler tarafından kullanılır.
Belirli bir süre veya servisler yeniden başlatılana kadar kişinin servisler tarafından
engellenmesini sağlar. Varsayılan zaman degeri saniyedir.
Eğer farklı zaman bicimleri istenir ise: saniye icin s,dakika icin m,
saat icin h ve gün icin d kullanılabilir.
Birleşik kombinasyonlar desteklenmez.
Kişiyi servislerden tamamen engellemek icin, 0 girdisi belirtilmelidir.
Eger mask kullanılacak ise, user@host
veya nick!user@host,.
kullanılmalıdır.

Engelleme IRC Operatorleri tarafından kullanılamaz.

MODE

Kullanımı: MODE kanaladı modlar

Servis operatörlerinin herhangi bir kanalın modlarını
ayarlamasını sağlar. Parametreler standart /MODE komutununkiyle
aynıdır.

Servis operatörlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

UMODE

Kullanımı: UMODE user modes

Super Admins kullanımına acık olmakla beraber.
standart /MODE komutu gerine kullanılan komuttur.
Secilen kişinin modlarını degiştirmek icin kullanılır.

OLINE

Kullanımı: OLINE user flags

Super Admins kullanımına acıktır kişiye Oper yetkisi verir.
Seçilen parametreler “+” veya “-” şeklinde belirtilmelidir.
tüm modları snomaskları kaldırmak icin “-” kullanılabilir.

CLEARMODES

Kullanımı: CLEARMODES kanaladı [ALL]

Bir kanaldaki tüm modları (i,k,l,m,n,p,s,t) ve banları
temizler. Eğer ALL parametresi belirtilmişse, tüm
opları (+o) ve voiceları (+v) temizler.

Servis operatörlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

KICK

Kullanımı: KICK kanaladı kullanıcı sebep

IRCopların herhangi bir kullanıcıyı kanaldan atmalarını
sağlar. Parametreler standart /KICK komutununkiyle aynıdır.
Kick mesajında komutu kullanan IRCop un nickide belirtilir.
örneğin:

*** SpamMan has been kicked off channel #my_channel by OperServ (MJJ (Flood))

Servis operatörlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

AKILL

Kullanımı: AKILL ADD [+zamanaşımı] mask sebep
AKILL DEL {mask | kayıt-no | liste}
AKILL LIST [mask | liste]
AKILL VIEW [mask | liste]
AKILL CLEAR

Servis operatörlerinin AKILL listesini işletmesini sağlar.
Eğer AKILL listesineki mask la uyuşan bir kullanıcı
bağlanmaya çalışırsa, Servisler o kullanıcıyı KILL ler ve,
destekleyen server tiplerinde, tüm serverların o maska K-line
koymasını sağlar.

AKILL ADD belirtilen user@host maskını AKILL listesine
belirtilen sebeple(mutlaka belirtilmelidir) birlikte
ekler. AKILL DEL belirtilen maskı eğer listedeyse AKILL
listesinden çıkarır. AKILL LIST mevcut tüm AKILL leri
gösterir; eğer opsiyonel olarak mask belirtilmişse, AKILL
listesi belirtilen maskla uyuşanlarla sınırlandırılır.

AKILL VIEW, AKILL LIST in daha açıklayıcı versiyonudur,
ve AKILL i ekleyeni, eklenme tarihini, ne zaman sona ereceğini,
user@host maskıyla ve sebeple birlikte gösterir.

Opsiyonel olarak, zaman aşımı süresi AKILL ADD komutuyla
birlikte belirtilebilir. Zaman aşımı süresi user@host maskından
önce gelir, ve bir tamsayı olarak şunlardan birinden önce gelir,
d (gün), h (saat), veya m (dakika). 1h30m gibi kombinasyonlar
kullanılamaz. Eğer birim belirleyici belirtilmemişse varsayılan
olarak gün kullanılır (yani +30 un anlamı 30 gündür). Zaman
aşımına uğramayacak bir AKILL eklemek için +0 kullanın. Eğer
eklenecek mask + ile başlarsa zaman aşımı süresi belirtilmelidir.
Mevcut varsayılan AKILL zaman aşımı süresi STATS AKILL komutuyla
bulunabilir.

AKILL CLEAR AKILL listesindeki tüm kayıtları siler.

sebep sadece IRC operatörleri tarafından kullanılmak içindir,
ve kullanıcıların KILL mesajlarında gözükmez.

Servis operatörlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

SGLINE

Kullanımı: SGLINE ADD [+zamanaşımı] mask:sebep
SGLINE DEL {mask | kayıt-no | liste}
SGLINE LIST [mask | liste]
SGLINE VIEW [mask | liste]
SGLINE CLEAR

Servis operatörlerinin SGLINE listesi oluşturmalarını sağlar.
Eğer SGLINE listesindeki bir kullanıcı gerçek ismi(realname)
servera bağlanmaya çalışan bir kullanıcınınkiyle uyuşuyorsa
o kullanıcının servera bağlanması engellenir.

SGLINE ADD komutu belirtilen realname(gerçek isim) mask ını
SGLINE listesine bir sebeple(belirtilmesi zorunludur)
birlikte ekler.
zamanaşımı zaman belirleyici olarak tanımlanır ve şunlar birini
takip etmelidir: d (gün), h (saat), veya m (dakika). 1h30m
şeklindeki kombinasyonlar kullanılamaz. Eğer zaman tanımlayıcı öğe
konulmazsa varsayılan olarak gün kabul edilir (yani +30 un manası
30 gündür). Zaman aşımına uğramayacak bir SGLINE eklemek için +0
kullanın. Eklenecek realname mask ı + ile başlıyorsa, o zaman
zaman aşımı süresi varsayılanla aynı olsa bile belirtilmelidir.
Mevcut SGLINE varsayılan zaman aşımı süresi STATS AKILL komutuyla
bulunabilir.
Not: realname maskı boşluk içerebileceğinden bunla sebep arasında iki
nokta üstüste(:) kullanılmalıdır.

SGLINE DEL komutu belirtilen maskı(eğer listede mevcutsa) SGLINE
listesinden siler. eğer bir kayıt numaraları listesi belirtilmişse
o kayıtlar silinir. (Aşağıdaki LIST için verilmiş örneği inceleyin.)

SGLINE LIST komutu SGLINE listesini görüntüler. Eğer bir yıldızlı
mask verilmişse, sadece o maskla uyuşan kayıtları içeren bir liste
görüntülenir. Eğer bir kayıt numaraları listesi belirtilmişse,
sadece o kayıtlar görüntülenir; örneğin:

SGLINE LIST 2-5,7-9
2 den 5 e 7 den 9 a kadar olan SGLINE kayıtlarını listeler.

SGLINE VIEW komutu SGLINE LIST komutunun daha açıklayıcı bilgi
veren şeklidir, ve SGLINE ı kimin eklediğini, eklendiği tarihi, ve
ne zaman sona ereceğini realname ve sebeple birlikte gösterir.

SGLINE CLEAR komutu SGLINE listesindeki tüm kayıtları siler.

Servis operatörlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

SQLINE

Kullanimi: SQLINE ADD [+zamanasimi] mask sebep
SQLINE DEL {mask | kayit-no | liste}
SQLINE LIST [mask | liste]
SQLINE VIEW [mask | liste]
SQLINE CLEAR

Servis adminlerinin SQLINE listesini yönetmelerini saglar.
Eger SQLINE listesindeki masklardan biriyle uyusan bir nick
servera baglanmaya çalisirsa, servisler buna izin vermezler.

eger maskin ilk karakteri # ise servisler onla uyusan
kanallarin kullanilmasina izin vermezler. (destekleyen IRCd
yazilimlarinda geçerlidir).

SQLINE ADD belirtilen maski belirtilen sebeple (mutlaka
belirtilmelidir) birlikte SQLINE listesine ekler. zaman asimi
ardinda d (gün), h (saat), veya m (dakika) olan bir sayi
olmalidir.. 1h30m seklindeki kombinasyonlar geçersizdir.
eger son ekleme harfi belirtilmemisse, varsayilan olarak gün
kullanilir. (yani +30 30 gün demektir). Zaman asimina ugramasini
istemediginiz bir SQLINE eklemek için +0 kullanin.
Egegr eklenecek maskin basinda + varsa, zaman asimi süresi
belirtilmelidir, aksi halde zaman asimi süresi varsayilanla ayni
olacaktir. Mevcut SQLINE varsayilan zaman asimi süresi STATS AKILL
komutuyla bulunabilir.

SQLINE DEL komutu belirtilen maski SQLINE listesinden siler.
Eger kayit numaralari listesi belirtilmisse, o kayitlari siler.
(Asagidaki örnegi inceleyin.)

SQLINE LIST komutu SQLINE listesini gösterir. Egegr bir mask
belirtilmisse, maskla uyusan kayitlar gösterilir. Egegr kayit
numaralari listesi belirtilmisse, o numaralara karsilik olan
kayitlar gösterilir; örnegin:

SQLINE LIST 2-5,7-9
2 den 5 e ve 7 den 9 a kadar olan SQLINE kayitlari
gösterilir.

SQLINE VIEW komutu SQLINE LIST komutunun daha gelismisidir,
ve SQLINE kaydini ekleyeni, eklendigi tarihi, süresinin ne zaman
bitecegini, mask ve sebeple beraber gösterir.

SQLINE CLEAR SQLINE listesindeki tüm kayitlari temizler.

Servis operatörlerinin kullanimiyla sinirlidir.

SZLINE

Kullanımı: SZLINE ADD [+zamanaşımı] mask sebep
SZLINE DEL {mask | kayıt-no | liste}
SZLINE LIST [mask | liste]
SZLINE VIEW [mask | liste]
SZLINE CLEAR

Servis operatörlerinin SZLINE listesi oluşturmalarını sağlar.
Eğer SZLINE listesindeki bir IP numarasıyla uyuşan bir kişi
servera bağlanmaya çalışırsa buna izin verilmez. (ve bu IP
numarası PTR RR olsada olmasada gerçekleştirilir).

SZLINE ADD komutu belirtilen IP maskını SZLINE listesine
belirtilen bir sebeple(ki mutlaka belirtilmelidir) birlikte
ekler. zamanaşımı zaman belirleyici olarak tanımlanır ve
şunlardan birini takip etmelidir: d (gün), h (saat), veya
m (dakika). 1h30m şeklindeki kombinasyonlar kullanılamaz.
Eğer zaman tanımlayıcı öğe belirtilmemişse, varsayılan olarak
gün kullanılır (yani +30 30 gün demektir). Zaman aşımına
uğramayacak bir SZLINE eklemek için +0 kullanın. Eğer
eklenecek realname maskı + ile başlıyorsa, zaman aşımı süresi
varsayılanla aynı olsa bile belirtilmelidir. Mevcut SZLINE
varsayılan zaman aşımı süresi STATS AKILL komutuyla öğrenilebilir.

SZLINE DEL komutu belirtilen maskı eğer mevcutsa SZLINE
listesinden siler. Eğer kayıt numaraları listesi belirtilmişse,
bu kayıtlar silinir. (LIST için verilmiş aşağıdaki örneği inceleyin.)

SZLINE LIST komutu SZLINE listesini görüntüler. Eğer yıldızlı bir
mask belirtilmişse, sadece o maskla uyuşan kayıtlar görüntülenir.
Eğer kayıt numaraları listesi belirtilmişse, sadece o kayıtlar
gösterilir; örneğin:

SZLINE LIST 2-5,7-9
2 den 5 e 7 den 9 a kadar olan kayıtları görüntüler.

SZLINE VIEW komutu SZLINE LIST komutunun daha geniş bilgi veren
bir şeklidir, ve SZLINE ı kimin eklediğini, eklendiği tarihi, ve ne
zaman sona ereceğini, IP maskı ve sebeple birlikte görüntüler.

SZLINE CLEAR komutu SZLINE listesindeki tüm kayıtları siler.

Servis operatörlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

SET

Kullanımı: SET özellik ayar

çeşitli global servis özelliklerini ayarlar. özellikler
aşağıda tanımlanmıştır:
READONLY Read-only ve read-write modunu ayarlar
LOGCHAN Report log messages to a channel
DEBUG Debug modunu aktifleştirir yada kapatır
NOEXPIRE No expire modunu aktifleştirir yada kapatır
SUPERADMIN Activate or deactivate super-admin mode
SQL Activate or deactivate sql mode
IGNORE Activate or deactivate ignore mode
LIST List the options

Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

SET READONLY

Kullanımı: SET READONLY {ON | OFF}

Read-only modunu açar yada kapatır. Read-only modunda,
normal kullanıcılar herhangi bir servis verisini değiştiremezler,
bunun içinde kanal ve nick access listeleri v.s. vardır.
Yeterli ayrıcalıkları olan IRCoplar servislerin AKILL listesini
değiştirebilir, nicklerin ve kanalların kaydını silebilir yada
yasaklayabilir, fakat değişiklikler servisler kapatılmadan yada
tekrar başlatılmadan önce read-only modu kapatılmazsa kaydedilmez.

-readonly komut satırı özelliğiyle aynıdır.

SET LOGCHAN

Kullanımı: SET LOGCHAN {ON | OFF}

Bu ayar servis kayıtlarnının bir kanala aktarılmasının baslatılması
icin kullanılır. Kayıtlar kayıt dosyasına işlenmesi istenilmis işlemlerdir. LogChannel
Servis ayar dosyasi servies.conf’ta tanımlanır. Bir tanımlama
Bulunmuyor ise bu özellik aktif edilemez.

Bu ozellik -logchan seklındede kullanılabilir.

Not: Bu özellik kanal iyi korunmaz ise cok büyük bir güvenlik açıgı ortaya cıkartır,
kanalı yeterince iyi koruyamıyorsaniz aktif etmeyiniz. Unutmayın neredeyse tüm işlemler bu kanala yansitilacaktir.

SET DEBUG

Kullanımı: SET DEBUG {ON | OFF | num}

Debug modunu açar yada kapatır. Debug modunda, servislere
gönderilen ve alınan tüm veriler diğer bir kaç debug
mesajlarıyla beraber bir kayıt dosyasına yazılır. Eğer num
parametresi belirtilmişse, debug modu num a bağlı debug
seviye ayarı ile aktifleştirilir.

-debug komut satırı özelliğiyle aynıdır.

SET LIST

Kullanımı: SET LIST

Secilen OperServ parametresi ile ilgili yardim icin kullanılır

SET NOEXPIRE

Kullanımı: SET NOEXPIRE {ON | OFF}

No expire modunu açar yada kapatır. No expire modunda,
nickler, kanallar, akiller, ve exceptionlar mod kapanana
kadar zaman aşımına uğramazlar.

-noexpire komut satırı özelliğiyle aynıdır.

SET SQL

Kullanımı: SET SQL {ON | OFF}

Bu ayar Anope ile Sql sunucunuzun birbirine baglanmasını saglar,
Bu özellik Sql sunucunun servisler açıkken düşmesi sonucu
tekrar bağlantı kurulması icin kullanılır.

SET SUPERADMIN

Kullanımı: SET SUPERADMIN {ON | OFF}

Bu özellik ekstra yetkilendirme anlamına gelir
Süper admin olan kisi herşeyin “founder” (sahibi) konumuna gecer…

Bu önerilen bir özellik degildir, Eğer yinede ihtiyaç duyarsaniz
isteginizi gerceklestirdikten sonra uzun süre bağlı kalmadan cıkış yapmanizi öneririz.

NOOP

Kullanımı: NOOP SET server
NOOP REVOKE server

NOOP SET komutu belirtilen serverdaki tüm O:line ları
siler ve tüm ircopları rehash komutunu kullanıp komutun
etkisini yok etmemeleri için killer.

NOOP REVOKE komutu belirtilen serverdaki tüm kaldırılmış
O:line ları yeniden oluşturur.

Not: server parametresinin doğruluğu servisler tarafından
kontrol edilmez.

Services adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

JUPE

Kullanımı: JUPE server [sebep]

Servislere bir serverın Jupiter yapılmasını söyler. — Bu,
servislere bir sahte server bağlayarak, gerçek serverın o
isimden bağlanmasını engeller. JUPE modu standart SQUIT
kullanılarak kaldırılabilir. Eğer sebep belirtilmişse,
bu server bilgi satırına yazılır; belirtilmezse server bilgi
satırında “Jupitered by ” yazısı yer alır, ve serverı
jupiter edenin nicki yazılır.

Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

RAW

Kullanımı: RAW yazı

Servislerin bağlı olduğu server a direk bir yazı gönderir.
Bu komutun kullanım alanları sınırlıdır, ve yanlış kullanılırsa
networkte çok büyük hasara yol açabilir. Tam olarak ne
yaptığınızı bilmiyorsanız BU KOMUTU KULLANMAYIN!

Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

UPDATE

Kullanımı: UPDATE

Komutu gönderir gönderirmez servislerin tüm veri tabanı
dosyalarını güncellemelerini sağlar.

Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

RELOAD

Kullanımı: RELOAD

Servislerin conf dosyasını yeniden yüklemesine neden olur.
Unutmayınki bazı direktifler hala servislerin yeniden
başlatılmasını gerektirir. (Servislerin nickleri, session
limitinin aktifleştirilmesi, etc.)

Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

QUIT

Kullanımı: QUIT

Servislerin birden kapanmasına neden olur; veritabanları
kaydedilmez. Bu komut veritabanlarının hafızadaki
kopyalarına zarar gelmesinden korkuluyorsa ve
yedeklenmemişlerse kullanılmamalıdır. Normal kapatmalar
için, SHUTDOWN komutunu kullanın.

Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

SHUTDOWN

Kulanımı: SHUTDOWN

Servislerin tüm veritabanlarını kaydederek kapanmasını sağlar.

Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

RESTART

Kullanımı: RESTART

Servislerin tüm veritabanlarını kaydederek yeniden
başlamasını sağlar.

Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

CHANLIST

Kullanımı: CHANLIST [{model | nick} [SECRET]]

Networkte o an kullanılan kanalları kayıtlı olsun olmasın
listeler.

Eğer model belirtilmişse, onla uyuşan kanalları listeler.
Eğer nickname belirtilmişse, o kullanıcının bulunduğu
kanalları listeler. Eğer SECRET belirtilmişse, sadece model
le uyuşan ve +s veya +p modunda olan kanallar listelenir.

Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

USERLIST

Kullanımı: USERLIST [{model | kanaladı} [INVISIBLE]]

Networkte o an bulunan tüm kullanıcıları kayıtlı olsun olmasın
listeler.

Eğer model belirtilmişse, onla uyuşan kullanıcıları listeler
(nick!user@host formatında olmalıdır). Eğer kanaladı
belirtilmişse, sadece o kanalda bulunan kullanıcıları listeler.
Eğer INVISIBLE belirtilmişse, sadece +i modundaki kullanıcılar
listelenir.

Servis adminlerinin Kullanımıyla sınırlıdır.

EXCEPTION

Kullanımı: EXCEPTION ADD [+zamanaşımı] mask limit sebep
EXCEPTION DEL {mask | liste}
EXCEPTION MOVE num pozisyon
EXCEPTION LIST [mask | liste]
EXCEPTION VIEW [mask | liste]

Servis adminlerinin, belirli oturum limiti olan hostların
listesini değiştirmesini sağlar. Shell server gibi bazı
makinaların varsayılandan daha fazla kullanıcıyı aynı anda
taşımasını sağlar. Eğer bir host session(oturum) limitine
ulaşmışsa o hosttan bağlanmaya çalışan tüm kullanıcılar
kill lenir. Kill lenmeden önce, OperServ’ün /NOTICE i ile
uyarılarak session limiti hakkında yardım verilir. Bu uyarının
içeriği ayar yapmayla ilgilidir.

EXCEPTION ADD exception(istisna) listesine belirtilen hostmaskı
ekler. nick!user@host ve user@host masklarının geçersiz
olduğunu unutmayın! Sadece box.host.dom ve *.host.dom gibi
gerçek hostmasklar kullanılabilinir, çünkü session limitleme
nickleri ve username leri hesaba almaz. limit sıfırdan büyük
yada eşit bir rakam olmalıdır. Bu o host un aynı anda kaç oturum
(session) kaldırabileceğini belirler. Sıfır değeri o host un
sınırsız oturum limiti olduğunu belirtir. Opsiyonel zamanaşımı
parametresinin formatı ile ilgili yardım için AKILL in
yardımına bakınız.
EXCEPTION DEL listesinden belirtilen mask ı çıkarır.
EXCEPTION MOVE exception numarasını(num) pozisyona (position)
çevirir. Aralarındaki exceptionların yeri aralığı doldurmak için
yukarı yada aşşağı değiştirilecektir.
EXCEPTION LIST ve EXCEPTION VIEW tüm mevcut exceptionları
gösterir; eğer opsiyonel olarak mask belirtilmişse, liste
bu masklarla uyuşan exceptionlarla sınırlandırılır. Aradaki fark
EXCEPTION VIEW daha gelismis bir komuttur ve exception ı ekleyenin
nickini, o exceptionın session limitini, sebebi, host maskı ve zaman
aşımı tarih ve zamanını gösterir.

Bağlanan kullanıcı, hostuyla uyuşan ilk exceptionı kullanır. Büyük
exception listeleri ve geniş olarak uyuşan exception maskları
servislerin performansını düşürür.

Servis adminleri tarafından kullanılabilir.

SESSION

Kullanımı: SESSION LIST threshold
SESSION VIEW host

Servis adminlerinin session listesini görüntülemesini sağlar.

SESSION LIST en az threshold sessionlardaki hostları listeler.
Threshold(eşik) 1 den büyük bir sayı olmalıdır. Bu büyük
ölçüdeki tek session hostların yanlışlıkla listelenmelerini
önlemek içindir.
SESSION VIEW belirli bir host hakkında ayrıntılı bilgileri
görüntüler. Bu o anki session sayısını ve session limitinide
gösterir. host değeri wildcard(açık olarak yazılmalıdır)
içermemelidir.

Session limitleme ve belirli hostlara ve gruplara nasıl session
limit koyulacağı hakkında yardım için EXCEPTION yardımına bakın.

Servis adminleri tarafından kullanılabilir.

CHANKILL

Kullanımı: CHANKILL [+expiry] channel reason

Belirtilmis kanaldaki herkezi akill listesine ekler.
Kullanımı sonucu ident@host seklinde tüm rumuzları akill listesine alır,
bu listeden yasak kaldırmak icin normal akill listesi kontrol edilmeli ve aynı yöntem kullanılmalıdır.

DEFCON

Kullanımı: DEFCON [1|2|3|4|5]

Defcon sistemı sunucu icin onceden tanımlanmıs ayarlardır
servislerin daha iyi calısmaları ve herhangi bir saldırı anında
servislerin mevcut durumunu korumak icin düzenlenmistir.

DEFCON AKILL NEW CLIENTS

* Yeni bağlantıları akill listesine ekle

DEFCON FORCE CHAN MODES

* (OperServ) tüm kanallar icin zorunlu mod olarak atandı

DEFCON NO MLOCK CHANGE

* Mlock degiştirilemez

DEFCON NO NEW CHANNELS

* Yeni kanal kayıt edilemez

DEFCON NO NEW CLIENTS

* Yeni baglantılar kopartır

DEFCON NO NEW MEMOS

* Yeni cevrimdisi mesaj gonderilemez

DEFCON NO NEW NICKS

* Yeni rumuz kayıt edilemez

DEFCON ONLY

* Operler haric servisleri diger kullanıcıları engeller

DEFCON REDUCE SESSION

* Bağlantı limiti azaltıldı %d

DEFCON SILENT ONLY

* Sessizleri engelle(operler haric)

LOGGED

Not: OperServ’e gönderilen tüm komutların kaydı tutulur!

MODINFO

Kullanımı: MODINFO FileName

Eklenti hakkında bilgi almak icin kullanılır

Services Roots kullanımı icindir.

MODLIST

Kullanımı: MODLIST [Core|3rd|protocol|encryption|supported|qatested]

Eklentileri listelemek icin kullanılabilir.

Services Roots kullanımı icindir.

MODLOAD

Kullanımı: MODLOAD FileName

Eklentileri yüklenemek icin eklenti ismi ile beraber
kullanılır.

Services Roots kullanımı icindir.

MODUNLOAD

Kullanımı: MODUNLOAD FileName

Yüklü olan bir eklentiyi kaldırmak icin eklenti adı belirtilerek
kullanılır.

Services Roots kullanımı icindir.

SVSNICK

Kullanımı: SVSNICK nick newnick

Kişinin rumuzunu degiştirmek icin kullanılır.
Super Admins kullanımı icindir.